Aktivnosti udruge

Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – “Od pjesme ili kratke ...

Cilj aktivnosti “Od pjesme ili kratke priče do dramskog teksta ili scenarija” je interaktivno  uključivanje i podučavanje djece ...
Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Online čitanje klasičnih djela

Cilj aktivnost “Online čitanje klasičnih djela” je približavanje i razumijevanje klasičnih djela svjetske književnosti i upoznavanje procesa rada ...
Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Arsenov feral

Cilj aktivnosti je uključivanje starijih od 54 godine u glazbeno poetski recital „Arsenov feral“, večeri poezije uz glazbenu ...
Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Plesna online radionica

Cilj ove aktivnosti je interaktivno uključivanje djece i mladih u online plesni program, a sudjelovati mogu sve osobe ...
Aktivnosti udruge

Volonterski centar POZITIVA

Volonterski centar „Pozitiva“ prvi lokalni volonterski centar na području naše županije
Aktivnosti udruge

TOČKA – Info centar

Info centar za mlade ujedno i prvi lokalni Info centar za mlade na području Šibensko-kninske županije.
Aktivnosti udruge

Mobilnost mladih

Mladih iz različitih zemalja zajednički provode program neformalnog učenja.
Aktivnosti udruge

Klub mladih „ENTER“

Organizirano provođenje slobodnog vremena u sklopu dnevnog boravka za mlade.