Eurodesk nastao je u ožujku 1990. godine u Velikoj Britaniji odnosno u Škotskoj kao regionalni projekt podrške radu s mladima prikupljanjem i upravljanjem informacijama za mlade. Cilj je bio osigurati osobama koje rade s mladima svakodnevno informiranje mladih o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Ubrzo je uspostavljena mreža u cijeloj Velikoj Britaniji. Europska informacijska mreža “Eurodesk“ mladim osobama služi kao izvor besplatnih, kvalitetnih i provjerenih informacija o mobilnosti koje europski obrazovni programi nude mladima – volontiranje, stipendije, stručne prakse, razmjene mladih, osposobljavanja i razni natječaji, kao i druge međunarodne prilike.

Republika Hrvatska pridružila se 2010. godine i osnovala Eurodeskov centar pri agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU). Danas se europska mreža Eurodesk sastoji od središnjeg ureda u Bruxellesu, 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te preko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora a to su informativni centri i organizacije koje izravno rade s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost).

Multiplikatori su udruge mladih ili za mlade koje lokalno provode aktivnosti informiranja, potiču i podržavaju mlade osobe u nastojanju da iskoriste ponuđene mogućnosti te ostvare osobni i profesionalni rast i razvoj. Multiplikatori besplatno savjetuju i pružaju informacije o mogućnostima koje su trenutno dostupne kroz međunarodne programe mobilnosti Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Mobilnost znači promjena mjesta boravka radi učenja, školovanja, rada stažiranja, volontiranja, razmjena ili bilo koje drugog razloga koji doprinosi tvom osobnom i profesionalnom razvoju.

Eurodesk centar i Eurodeskovi multiplikatori tijekom godine organiziraju razne besplatne aktivnosti upravo za mlade i njihove prijatelj kako bi ih inspirirali i motivirali da iskoriste brojne prilike koje su im dostupne.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“