Novosti iz udruge

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je info pult u sklopu projekta „POZITIVAN STAV“, 26.06.2019. godine u Šibeniku, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga.

Putem info pulta informirane su i educirane mlade osobe, ali i ostali sugrađani, o vrstama droga, njihovom štetnom djelovanju te bolestima koje izazivaju.

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Za populaciju mladih predstavlja najveći uzrok pobola i smrtnosti u razvijenim i zemljama u razvoju donoseći brojne posljedice poput nezgoda, poremećaja mentalnog zdravlja, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti te drugih zdravstvenih i socijalnih problema, poput nezaposlenosti, beskućništva, kriminala, nasilja i smrti. Posebnu opasnost predstavljaju zarazne bolesti hepatitis C i B, HIV, tuberkuloza i druge.

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Ureda za droge, procjenjuje se da 210 milijuna ljudi koristi neku vrstu droge, a 27 milijuna je ovisno o njima. U svijetu je zadnjih pet godina stabilan udio osoba u dobi 15.-64. godine koje zloupotrebljavaju drogu (3,3-6,6%). Na globalnoj razini, najraširenija je zlouporaba kokaina i opijata (opijuma i heroina) čija je godišnja prevalencija među osobama u dobi 15.-64. godine stabilna (0,3-0,4% za kokain odnosno 0,3-0,5% za opijate).

Nositelj ovoga projekta je Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije, partner na projektu je Udruga mladih „Mladi u EU“, a financira ga Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Projektom je planiran rad s konzumentima i ovisnicima kroz dijagnostiku, savjetovanja, psihosocijalnu podršku, farmakoterapiju i psihoterapiju.