Održana fokus grupa u sklopu lokalnog programa za mlade grada Knina

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je fokus grupu u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“, 17.03.2017. godine s početkom u 17:30 sati u Kninu, u prostorijama Gradske knjižnice.20170316_175657

Nositelj projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“ je Grad Knin, partner na projektu je Udruga mladih „Mladi u EU“, a projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na fokus grupi sudjelovali su predstavnici mladih u Savjetu mladih grada Knina, učeničkim vijećima, kao i opća populacija mladih.

Pitanja i teme su bili podijeljeni u setove, pa je tako raspravljano o kvaliteti života mladih u gradu Kninu, o obrazovanju i mogućnostima zaposlenja mladih u Kninu, o njihovoj socijalnoj zaštiti i uključivanju u društvo, zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti te o aktivnom sudjelovanju mladih u aktivnostima lokalne zajednice.

Fokus grupa je protekla u žučnoj i konstruktivnoj raspravi, a sudionici su bili iznimno motivirani i zainteresirani za teme o kojima se raspravljalo.

Moderatori fokus grupe bili su Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

20170316_175650

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!