Novosti iz udruge

Održana prezentacija o projektu „Lokalni program za mlade Grada Skradina“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je 17. travnja 2018. godine sastanak sa nositeljem projekta i ciljnom skupinom za projekt u prostorijama Grada Skradina. Nositelj projekta „Lokalni program za mlade Grada Skradina“ je Grad Skradin, a udruga „Mladi u Europskoj uniji“ je partner u projektu. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj sastanka je bio predstaviti Nacrt projekta, upoznati ciljne skupine s projektom i njegovim ciljevima, te prikazati i naglasiti benefite koje će društvena zajednica imati od istoga. Provedbom projekta „Lokalni program za mlade Grada Skradina“ najavljena su istraživanja, projektne aktivnosti, fokus grupe i motivacijska kampanja , s ciljem stvaranja uvjeta za trajnu dobrobit mladih i za njihovo aktivnije sudjelovanje u radu zajednice. Projekt „Lokalni program za mlade Grada Skradina“ predstavili su predsjednik udruge Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnik udruge. Na sastanku se raspravljalo i o potencijalnom osnivanju Savjeta mladih Grada Skradina, stoga ovim putem pozivamo sve mlade Grada Skradina i okolice koji su zainteresirani za sudjelovanje u Savjetu mladih, da se jave asistentici projekta Mariji Šupe svakim radnim danom od 08:00 – 12:00 u prostorije uprave Grada Skradina.