Predavanje u sklopu Europskog dana informiranja mladih

Obilježavanje Europskog dana informiranja mladih regulirano je Poveljom o informiranju mladih usvojenoj na glavnoj skupštini ERYICA-e održanoj 1990. godine, a na temelju Preporuke R(90)7 Vijeća Europe.

Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) je neprofitna međunarodna organizacija sa sjedištem u Luxemburgu osnovana 17. travnja 1986. u Madridu. Agenciju čine 33 organizacije i zajednice organizacija koje djeluju kroz više od 8000 informativnih centara za mlade u 29 država Europe.

Opće informiranje mladih obuhvaća sve teme zanimljive mladima, a može uključivati spektar aktivnosti: informiranje, savjetovanje, usmjeravanje, podršku, druženje, mentorstvo i obrazovanje, umrežavanje, te upućivanje na specijalizirane usluge. Ove aktivnosti mogu pružati informativni centri za mlade ili informativni servisi za mlade u drugim oblicima ili se mogu pružati korištenjem elektroničkih i drugih medija.

”Mladi u Europskoj uniji” je udruga koja kontinuirano skrbi o potrebama mladih ljudi informirajući ih, savjetujući te educirajući o mnogobrojnim temama iz širokog djelokruga njihovih interesa. Kako bismo dodatno istakli važnost pružanja informacija mladim osobama o njihovim pravima i prilikama koje im se pružaju danas 19 travnja 2017. godine obilježit ćemo Europski dan informiranja mladih u prostorijama Gradske knjižnice ”Juraj Šižgorić” u 18.00 sati. Predavanje će biti održano u sklopu projekta ”TOČKA – infocentar za mlade”.

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!