Predavanje “Volontiranje i terapija pomoću konja”

U petak 09. veljače 2018. godine u Gradskoj knjižnici ”Juraj Šižgorić” u 12.00 sati održati će se prodavanje u sklopu projekta ”Volontiranje i terapija pomoću konja”. Cilj predavanja je upoznati javnost s projektom kojeg trenutno provodi konjički klub ”Kolan” pod nazivom ”Kasom da volontera” i općenito konceptom volonterstva. Nositelj projekta je konjički klub ”Kolan”, a projekt provodi u partnerstvu s udrugom mladih ”Mladi u Europskoj uniji” i Medicinskom školom u Šibeniku.

Tokom predstavljanja navedenog projekta govoriti će se o ciljevima samog projekta i načinom postizanja tih istih ciljeva. Tokom trajanja projekta želi se kroz stvaranje uvjeta i okruženja prilagođenih osobinama i potrebama mladih volontera, potaknuti veći broj učenika Medicinske škole Šibenik na uključivanje u volonterski program.

Također, predstavnici udruge mladih ”Mladi u Europskoj uniji” govoriti će o volontiranju i dobrobiti volontiranja općenito kako za pojedinca, tako i lokalnu zajednicu u kojoj volontira.  Predavanje će se održati u petak 09. veljače u 12.00 sati.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!