Novosti iz udruge

Prijavi se na fokus grupu za malde s područja Grada Šibenika

U sklopu projekta ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije” organiziramo prvu od 10 fokus grupa koje će se održati diljem Šibensko-kninske županije. Cilj navedenih fokus grupa je dobiti informacije o potrebama mladih na lokalnoj razini. Temeljm dobivenih preporuka i anketnog upitnika izraditi će se Strategija za mlade Šibensko-kninske županije.

Ovim putem pozivamo sve mlade od 13 do 30 godina s područja Grada Šibenika i okolice kako bi mogli iznijeti svoja mišljenja i ideje o tome kako poboljšati život mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Također, na fokus grupu su pozvani i predstavnici OCD-ova s navedenog područja kako bi mogli dopšrinijeti iznesenim idejama mladih. Događanje će biti održano u “Narančastoj zgradi” (Prilaz tvornici 41), u gradu Šibeniku, 17.12.2021. (petak), s početkom u 11:00..

Za sudjelovanje na aktivnosti potrebno se prijaviti preko sljedećeg linka.