Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Plesna online radionica

Cilj ove aktivnosti je interaktivno uključivanje djece i mladih u online plesni program, a sudjelovati mogu sve osobe mlađe od 25 godina. Voditeljica ove aktivnosti je poznata šibenska plesačica Maja Laurić koja ima pozamašno iskustvo u vođenju plesnih i koreografskih radionica za djecu i mlade. Voditeljica će putem web platforme djeci pokazivati plesne pokrete koje mogu izvodit kod kuće, a sudionici će aktivno sudjelovati u osmišljavanju i izvođenju plesnih koreografija. Ovom radionicom izravno se doprinosi fizičkom razvoju djece i mladih. Program plesnih radionica provodit će se u periodu između prosinca 2022. do ožujka 2023. godine tijekom kojeg će se održati 12  online plesnih radionica u trajanju od jednog sata. Za sudjelovanje na aktivnosti potrebno se prethodno prijaviti preko e-maila udruge “Mladi u EU” te imati instaliranu aplikaciju ZOOM na vlastitom uređaju, s obzirom da će se online aktivnost provoditi preko spomenute platforme.