Aktivnosti udruge

Program participativne kulturno umjetničke aktivnosti – Scenska maska

Cilj aktivnosti “Scenska maska” je interaktivno uključivanje djece i mladih u izradi scenske maske. Sudionici bi naučili proces izrade maske i šmikanja glumica za predstave čiji bi likovi predstavljali povjesne periode 30-ih, 40-ih i  60-ih godina prošlog stoljeća. Voditelj aktivnosti će na ženskom modelu pokazivai kako izraditi masku glumice koja se može koristiti u filmovima ili predstavama. Voditelj radionice će ujedno i objašnjavati sociološke, političke i ekonomske prilike koje su utjecale na izgled žena tijekom navedenog razdoblja koje pojedina maska predstavlja.  Voditelj ove aktivnosti je šminker i vizažist Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (Radovan Periša Gavella). Program “Scenska maska” provodit će se tijekom prosinca 2022. godine tijekom kojeg će se održati tri online aktivnosti u trajanju od jednog sata. Za sudjelovanje na aktivnosti potrebno se prethodno prijaviti preko e-maila udruge “Mladi u EU” te imati instaliranu aplikaciju ZOOM na vlastitom uređaju, s obzirom da će se online aktivnost provoditi preko spomenute platforme.