Što je nacionalni program za mlade?

Nacionalni program za mlade je strateški dokument koji uređuje pitanja mladih u Republici Hrvatskoj čiji je cilj pridonijeti zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete života mladih. Dokument osim područja djelovanja, ujedno definira ciljeve i mjere, te određuje njihove nositelje, zadatke i indikatore postignuća koji zajedno čine operativni plan Nacionalnog programa za mlade.

Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja mladih u Hrvatskoj, kao i specifične ciljeve za svako područje. Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru definira provedbene zadatke, nositelje i suradnike u provedbi, rokove provedbe, kao i indikatore provedbe.

Sveukupno 7 područja djelovanja sadrže 40 mjera koje obuhvaćaju 118 provedbenih zadataka kako slijedi:

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja,
  2. Zapošljavanje i poduzetništvo,
  3. Socijalna zaštita i uključivanje,
  4. Zdravlje i zdravstvena zaštita,
  5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
  6. Kultura i mladu,
  7. Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Nacionalni program također definira preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade, osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sufinanciranje projekata i programa usmjerenih mladima, posebno Klubova mladih, Informativnih centara za mlade, centara za mlade i dr.

Želiš znati više? Posjeti stranice Ministartsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Aktivnost informiranja o prilikama za mlade provodi se u sklopu projekta “Izrada programa za mlade s područja općine Gračac”. Projekt provodi općina Gračac u suradnji s udrugom Prizma iz Gračaca, Carpe Diem iz Karlovca te Mladi u EU iz Šibenika. Izrada programa za mlade s područja općine Gračac provodi se uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!