Novosti iz udruge

Sudjeluj na konzultacijama za mlade

Izrada Lokalnog programa za mlade je u završnoj fazi. Nakon provedenih fokus grupa te analize rezultata ankete koja je provedena od ožujka do svibnja 2019. godine u četvrtak 22. kolovoza u 17.00 sati u Europe Direct centru Šibenik (Ulica kralja Zvonimira 7A) održati će se posljednje konzultacije u sklopu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika. 

Cilj navedenih konzultacija je izraditi nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika koji će potom biti poslan Gradskom vijeću Grada Šibenika. Kroz Lokalni program za mlade Grada Šibenika cilj je provesti aktivnosti kojima će se u narednom periodu pridonijeti zadovoljavanju potreba mladih na području Grada Šibenika. Projekt Lokalni program za mlade Grada Šibenika provodi Grad Šibenik u suradnji s Savjetom mladih Grada Šibenika i udrugom mladih ”Mladi u Europskoj uniji” u ulozi partnera na projektu. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ovdje možete pronaći analizu ankete o potrebama mladih s područja Grada Šibenika: Analiza ankete-istraživanja potreba mladih u Šibeniku u sklopu projekta Lokalni program za mlade Grada Šibenika

Također, istog dana biti će održane konzultacije u sklopu 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima, nasljednika procesa strukturiranog dijaloga. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih o tome što je važno mladima u Europi kada je riječ o kvalitetnim poslovima, radu s mladima te prilikama za mlade u ruralnim područjima. Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati na konzultacijama svoj doprinos izradi politika za mlade na europskoj razini možete dati kroz sudjelovanje u anketnom upitniku kojeg možete pronaći na sljedećem linku: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/ 

Projekt financira:

Nositelj projekta:

Partner na projektu: