U Kninu održana fokus grupa o izradi ”Lokalnog programa za mlade”

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je fokus grupu u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“, 11.04.2017. godine s početkom u 18:00 sati u Kninu, u prostorijama Gradske knjižnice.20170411_180725

Nositelj projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“ je Grad Knin, partner na projektu je Udruga mladih „Mladi u EU“, a projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Konačan cilj ovoga projekta je izrada kvalitetnog Lokalnog programa za mlade u gradu Kninu, te upućivanje tog dokumenta na usvajanje Gradskom vijeću grada Knina.

Na ovu fokus grupu bili su pozvani  predstavnici institucija i organizacija čija je primarna zadaća rad s mladima i za mlade. Cilj ove fokus grupe bio je detaljno analizirati potrebe i prioritete mladih u gradu Kninu, kako bismo zajedničkim snagama poboljšali njihov položaj te ih potaknuli da participativno sudjeluju u radu lokalne zajednice.

Fokus grupa je protekla u pozitivnom i konstruktivnom ozračju, a sudionici su bili iznimno aktivni i angažirani.

Moderatori fokus grupe bili su Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!