Završna konferencija projekta StartUp! your career

U četvrtak 18. siječnja 2018. godine s početkom u 18.00 sati održati će se u Multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice ”Juraj Šižgorić” završna konferencija u sklopu projekta razmjena mladih ”StartUp! your career” sufinanciranog od strane programa Europske unije Erasmus+.

Tijekom konferencije prisutnima će biti prezentirani rezultati navedenog projekta te će dobiti uvid u cijeli proces implementacije projekta, od skiciranja same aplikacije, preko odabira sudionika do provedbe glavnih aktivnosti. Na navedenom projektu sudjelovale su 33 mlade osobe iz Bugarske, Hrvatske, Italije, Slovačke i Španjolske od 09. do 18. listopada 2018. godine. Cilj projekta bio je upoznati sudionike s konceptom start up-a te motivirati ih da na temelju viđenih primjera dobre prakse osmisle vlastiti projekt. Sve zainteresiran pozivamo da nams se pridruže na konferenciji kako bi ih upoznali s radovima sudionika projekta i samim procesom pripreme dokumentacije pri apliciranju na Erasmus+ projekt.

Zbog velike količine radnih materijala, paket s materijalima korištenim tokom provedbe perioda mobilnosti možete zatražiti putem elekroničke pošte na adresu: iro@mladi-eu.hr

Comments are closed.

REALIZIRAJ SVOJE IDEJE I PLANOVE -
Obrati nam se!