Novosti iz udruge

Javni poziv za dodjelu godišnje volonterske nagrade u 2023.

Grad Šibenik zajedno sa Savjetom mladih Grada Šibenika i Udrugom mladih „Mladi u EU“,  uz podršku Volonterskog centra “POZITIVA”,  organizira dodjelu godišnje Nagrade za najistaknutijeg volontera/ku, koordinatora/cu volontiranja i organizatora volontiranja na području Šibensko-kninske županije u 2023. godini.

Cilj dodjele godišnje volonterske nagrade je poticanje volonterskog rada u lokalnoj zajednici kroz nagrađivanje volonterskog doprinosa pojedinaca i organizacija koje provode volontiranje.

Nagrada se dodjeljuje za najznačajnije volonterske aktivnosti pojedinaca/pojedinki i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koji su provedeni u razdoblju od 10. studenoga 2022. godine do dana raspisivanja Poziva.

Pri tome se,  sukladno Zakonu o volonterstvu, osobito cijeni;

  • doprinos poboljšanju kvalitete života više osoba, više skupina osoba ili dobrobiti zajednice;
  • aktivno uključivanje više osoba ili skupina u društvena zbivanja,
  • kao i razvoj humanijeg društva i volonterstva

Nagrada koja je predmet ovog Poziva dodjeljuje se u sljedećim kategorijama;

  1. Za fizičku osobu – volontera/volonterku
  2. Za fizičku osobu – koordinator/koordinatoricu volontera
  3. Za pravnu osobu – organizator volontiranja

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, javne ustanove, gradovi, mjesni odbori; prema čl.7 Zakona o volonterstvu) da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja koji su u 2023. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva Republici Hrvatskoj.

Poziv za prijavu je otvoren do 30. studenoga 2023. godine, a obrasce za prijavu je potrebno ispuniti na računalu te dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail sanja.barisic@mladi-eu.hr ili na adresu Udruga mladih „Mladi u EU“, Prilaz tvornici 41, 22 000 Šibenik s naznakom Prijava za volontersku nagradu 2023.

 

Obrasci za prijavu i Poziv možete preuzeti u nastavku: