Novosti iz udruge

Novosti iz udruge

Otvorene su prijave za fokus grupu za mlade s područja ...

U sklopu projekta ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije” organiziramo novi fokus grupu na području Šibensko-kninske županije. Ovog puta ...
Novosti iz udruge

Volonterski program terapijskog jahanja u sklopu projekta „Osposobljavanjem OCD-a do ...

Udruga Konjički klub Kolan osnovana je 2012. godine te djeluje na području Šibenika i Šibensko-kninske županije. Cilj osnivanja ...
Novosti iz udruge

Turizam i pristupačnost osobama sa invaliditetom

Pojmom pristupačnog turizma definira se skup svih usluga i inicijativa kojima se jamči najlaganiji mogući pristup turističkim strukturama ...
Novosti iz udruge

Ovisnost put u ropstvo

Problem ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima, sredstvima ovisnosti ili jednostavno drogama desetljećima je već jedan od najtežih javnozdravstvenih problema, ...
Novosti iz udruge

Osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – ...
Novosti iz udruge

Komunikacijske vještine na tržištu rada

U današnjem svijetu  tzv. meke vještine (eng. soft skills) sve su važnije i traženije na tržištu rada. U ...
Novosti iz udruge

VolUP! – trening za osobe koje rade s mladima u ...

Protekli tjedan u periodu od 23. do 29. svibnja održan je trening za osobe koje rade s mladima ...
Novosti iz udruge

Svjetski dan nepušenja

Na današnji dan obilježava se Svjetski dan nepušenja. Svjetska zdravstvena organizacija od 1987. godine obilježava 31. svibnja kao ...
Novosti iz udruge

Zaštita sportskog prava za osobe s invaliditetom

Mogućnost bavljenja  sportom  dio je pojma zaštite prava osoba s invaliditetom. Sport je moćni instrument uključivanja i integracije ...
Novosti iz udruge

Završna konferencija projekta “Društveni centar Šibenik”

U utorak, 17. svibnja 2022. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama društvenog centra Šibenik provedena je ...