Novosti iz udruge

Distribuirali smo letke u svrhu promocije projekta „Strategija za mlade Šibensko-kninske županije“

U svrhu promocije značaja Strategije za mlade Šibensko – kninske županije i važnosti koju ovaj strateški dokument ima za cjelokupnu populaciju mladih u Šibensko – kninskoj županiji, izrađen je letak.

Putem letka se može pobliže saznati zašto je važna Strategija za mlade Šibensko – kninske županije i čemu ona služi. Letak je distribuiran prema 30-ak OCD-a koji djeluju na području Šibensko – kninske županije te jedinicama lokalne samouprave koje djeluju na ovome području: Grad Šibenik, Grad Drniš, Grad Knin, Grad Skradin, Grad Vodice, Općina Bilice, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina Ervenik, Općina Kijevo, Općina Kistanje, Općina Murter – Kornati, Općina Pirovac, Općina Primošten, Općina Promina, Općina Rogoznica, Općina Ružić, Općina Tisno, Općina Tribunj, Općina Unešić. Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se osim u gradovima doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima i na otocima.