Novosti iz udruge

Edukacije u okviru RAISE Youth projekta

U sklopu projekta RAISE Youth – Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepeneurship for Youth čiji je nositelj GTF – Inicijativa za održivi rast, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” organizirat će u ožujku i travnju niz seminara na teme vezane za turizam (primarno u ruralnim područjima) i digitalno društvo.

Seminari će se održavati on-line, a ciljna skupina su nezaposleni mladi od 20 do 29 godina.

 

Moduli iz područja turizma:

  1. Uloga tradicije u oblikovanju ponude
  2. Pravni okvir za registraciju i rad u ruralnom turizmu
  3. Marketing, brendiranje i komunikacija
  4. Gastronomija, kuharstvo i posluživanje
  5. Kreiranje vlastitog turističkog proizvoda
  6. Sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu

 

Moduli iz područja stjecanja digitalnih vještina:

  1. Kreiranje digitalnih sadržaja
  2. Digitalni marketing

Više o rasporedu predavanja i prijavi na seminar možete pronaći na sljedećem linku.