ESF projekt – Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Naziv programa: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Nositelj programa: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partneri na programu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin, Grad Šibenik
Ciljna skupina: opća populacija mladih s područja Šibensko-kninske županije, nezaposlene mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije, predstavnici OCD-a i javnih ustanova s područja Šibensko-kninske županije, volonteri
Ugovorno tijelo: Europski socijalni fond (ESF)
Mjesto provedbe: Šibensko-kninska županija
Trajanje: 01.06.2017. – 31.05.2019. (24 mjeseca)
Opći cilj: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 686.706,00 kn (sredstva EU: 583.700,00 kn)
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Struktura korisnika: mladi, mlade nezaposlene osobe, građani, djelatnici OCD-a i javnih ustanova

Kratki opis: Provedbom projektnih aktivnosti uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Kroz set aktivnosti (predavanja, radionice, sajmovi, info pultovi) omogućit će se umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu, osmislit će se kvalitetni volonterski programi te će se pružiti podrška kako organizatorima volontiranja tako i volonterima.

 

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Unaprijedimo volonterstvo

 • Predavanja „Volontiraj i TI“
 • Osposobljavanje koordinatora volontera
 • Osposobljavanje organizatora volontera
 • „Živa knjižnica“ volonterstva
 • Sajam volonterstva
 • Info kampanja „Vrijednost volonterstva“

Element projekta 2: Pokrenimo volonterske programe

 • Umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Program „Sustav podrške volonterskim programima“
 • Volonterski programi
 • Radionica za volontere „Ja volonter/ka“
 • Podrška OCD-ima i javnim ustanovama u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Stručna brošura „Volonterski programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu“

Promidžba i vidljivost

 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka
 • Izrada roll-up bannera

Upravljanje projektom i administracija

 • Sastanci partnera
 • Narativni i financijski izvještaji