Društveni centar Šibenik

ESF PROJEKT – DRUŠTVENI CENTAR ŠIBENIK

Naziv projekta: Društveni centar Šibenik
Nositelj projekta: Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”
Partneri na projektu: Veleučilište u Šibeniku i Grad Šibenik
Mjesto provedbe: Šibenik
Trajanje: 01. lipnja 2020. – 31. svibnja 2022. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 1.797.216,73 kn
Sufinancirano sredstvima Europske unije: 1.527.634,22 kn
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta ”Društveni centar Šibenik” omogućiti će se uspostava društvenog centra koji će biti dostupan lokalnim OCD-ima koji nemaju dostatne infrastrukturne resurse. Također, provedbom istraživanja i mapiranja potreba i potencijala lokalne zajednice dobit će se temelj za izradu akcijskog plana za unaprjeđenje djelovanja građana u revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu.

Struktura korisnika: Mladi, građani, organizacije civilnog društva

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Razvoj i provedba programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice u prostorima u javnom vlasništvu.

 • Održano osam aktivnosti mjesečno u društvenom centru
 • Održane četiri radionice ”Pokrenimo našu zajednicu”
 • Provedene dvije kampanje ”Ovisnost – tamnica modernog doba”
 • Održana dva okrugla stola ”Potrebe naše zajednice”
 • Održane dvije radionice o volonterstvu za promicanje razvoja lokalne zajednice
 • Održana četiri sastanka u svrhu promoviranja noovopremljenog prostora društvenog centra
 • Održane četiri radionice s ciljem unaprjeđenja stručnog, analitičkog i zagovaračkog kapaciteta udruge
 • Organiziran co-working prostor

Element projekta 2: Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici:

 • Izrada akcijskog plana za unaprjeđenje sudjelovanja građana u revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu
 • Izrađen akcijski plan koji će sadržavati smjernice za nastavak rada društvenog centra i mjere održivosti društvenog centra
 • Provedeno istraživanje i mapiranje potreba i potencijala lokalne zajednice
 • Održana dva sastanka s JL(R)S (Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija) i vijećem udruga Grada Šibenika

Element projekta 3: Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti iz Elementa I

 • Nabavljena oprema u dijelu potrebnom za realizaciju aktivnosti iz Elementa 1; računalna oprema, oprema potrebna za co-working prostor i sl.

Promidžba i vidljivost:

 • Održana početna i završna konferencija projekta
 • Izrađeni i distribuirani promotivni materijali (letci, roll-up baner, plakati i sl.)