Novosti iz udruge

Europa za građane: uloga JRLS-a u integraciji migranata

Projekt ”ISLA – integrated approaches to sharing knowledge on Social Inclusion Systems of migrants and the role of EU local Authorities” financiran je od strane Europske unije u sklopu programa ”Europa za građane”. 

Projekt je započeo u veljači 2018. godine, a završio je u prosincu 2019. godine. Kroz ovaj projekt bila je predviđena organizacija četiri okrugla stola na kojima se govorilo o dobrim praksama u domeni integracije izbjeglica i tražitelja azila. U provedbu navedenog projekta bile su uključene organizacije te gradovi i općine iz četiri europske zemlje (Italija, Portugal, Slovenija i Hrvatska).

Tijekom provedbe projekta na međunarodnim aktivnostima bilo je uključeno više od 600 sudionika iz četiri europske zemlje.

Aktivnost 1

Mjesto i datum održavanja: Palermo, Italija. 29 listopada 2018. godine

Opis: Na okruglom stolu sudjelovalo je 105 osoba među kojima iz Slovenije 10, Italije 80, Hrvatske 10 i Portugala 5 sudionika. Na okruglom stolu raspravljalo se o sistemima prihvata izbjeglica u Europskoj uniji, te je bio prezentiran report o komparativnim  sistemima prihvata izbjeglica u Europi.

 

Aktivnost 2

Mjesto i datum: Litija, Slovenija. 23 ožujka 2019. godine

Opis: Tijekom provedbe okruglog stola koje je okupilo 153 osobe iz 4 europske zemlje (6 iz  Portugala, 10 iz Hrvatske, 10 iz Italije i 128 iz Slovenije) respravljalo se o različitim tipovima komunikacijiskijh strategija koji ma približava problematika migracija lokalnom stanovništvu. Iz navedene aktivnosti proizišao je report s primjerima uspješne komunikacije lokalnih vlasti s građanima o problematici prihvata azilanata.

 

Aktivnost 3

Mjesto i datum: Guimaraes, Portugal. 24 rujna 2019. godine

Opis: Na događanju su sudjelovalo je 10 sudionika iz Italije, 8 iz Slovenije, 10 iz Hrvatske te 243 iz Portugala, ukupno 372 građanina. Cilj je bio pokazati sudionicima iz inozemstva kako pozitivno utječe rad civilnog sektora na prihvat azilanata i senzibilizaciju javnosti.

 

Aktivnost 4

Mjesto i datum: Šibenik, Hrvatska. 16 prosinca 2019. godine

Opis: U Šibeniku na završnoj aktivnosti sudjelovalo je 170 osoba. Među sudionicima bilo je 8 sudionika iz Italije, 4 iz Portugala, 9 iz Slovenije te 149 sudionika iz Hrvatske. Na posljednjoj aktivnosti sumiran je rad koji se proveo tijekom projekta te su predstavljeni prijedlozi politika koje se tiču prihvata izbjeglica, a koji su proizišli iz projektnih aktivnosti.