Novosti iz udruge

Europska povelja o radu s mladima

Svakom demokratskom društvu potrebni su mladi i njihovo aktivno sudjelovanje u svim sferama života. Kako bi ispunili takvu ulogu mladima je potrebno vrijeme i prostor gdje zajedno sa svojim vršnjacima mogu istraživati, izraziti i razvijati vlastite interese, znanja i talente te nove ideje za budućnost. Rad s mladima je proces učenja, ne samo za mlade nego i za cijelo društvo. Riječ je o ulaganju od kojega cjelokupno društvo ima višestruke koristi. Sveobuhvatni ciljevi rada s mladima navedeni su u mnogim glavnim dokumentima politike Europske unije i Vijeća Europe. Europska povelja nije politički dokument već ona oblikuje jasne smjernice kako bi se uspostavila i održala kvaliteta u radu s mladima na lokalnoj razini.

Ideja o povelji prvi put je spomenuta na 2 . Konvenciji o radu s mladima održanoj u Bruxellesu 2015. godine. U izjavi se navodi sljedeće: „Konvencija zahtijeva veću svijest o odgovornosti na lokalnoj razini te dogovor s lokalnim i regionalnim vlastima oko Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini. Želja je bila stvoriti zajednički temelj rada s mladima“. Povelja je nastala u postupku konzultacija diljem Europe u koji su bili uključeni razni dionici na svim razinama, uključujući vlade, općine, nevladine organizacije, organizacije i vijeća mladih, krovne organizacije i još mnoge druge. Povelju su stoga izradili i vlasnici su europska zajednica osoba koje rade s mladima i ona se tiče svih koji su uključeni u rad s mladima i žele ga unaprijediti – od donositelja politika do osoba koje rade s mladima i mladih.

Cilj povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. U povelji su navedena načela koja trebaju  usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s načelima. Povelja sačinjava zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta, tako da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način. Rad s mladima obilježava bogata raznolikost, ne samo u praksi nego i u načinu na koji je organiziran, kako se njime upravlja i kako se financira.

Rad s mladima temelji se na vrijednostima, a temeljna načela nalažu da treba:

  • Biti temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju – na mladima koji su aktivni u radu s mladima vlastitom voljom i motivacijom,
  • Biti temeljen na i odgovarati na potrebe, interese, ideje i iskustva mladih iz njihove perspektive te na taj način unijeti dodatnu vrijednost ili radost u život,
  • Biti osmišljen, organiziran, planiran, pripremljen, proveden i vrednovan zajedno s mladima ili od strane mladih,
  • Pridonijeti osobnom i društvenom razvoju mladih s pomoću neformalnog i informalnog učenja
  • Nastojati unaprijediti odlučnost, samostalnost i pristup pravima mladih
  • Usvojiti cjeloviti pristup mladima i pronaći zajedničko stajalište s njima kao sposobnim pojedincima i akterima u vlastitom životu i društvu u cjelini,
  • Promicati kritičko razmišljanje i kreativnost te ljudska prava, demokratske vrijednosti i aktivno građanstvo,
  • Biti aktivno uključiv i pružiti jednake mogućnosti mladima.

Organizacija i praksa rada s mladima na lokalnoj razini treba ostvariti dijalog među relevantnim dionicima, oblikovati ciljeve i svrhu usklađujući ih u strategije i planove, utvrditi i uspostaviti preduvjete i radne procese potrebne za provedbu kvalitetnog rada, neprestano razmjenjivati informacije o planovima i aktivnostima s ostalim relevantnim dionicima i sudionicima vezano za područje mladih, savjetovati  i prilagoditi informacije o pravima kao i o mogućnostima sudjelovanja u različitim oblicima lokalnih nacionalnih i međunarodnih aktivnosti, poticati i poduprijeti mlade u svim segmentima, izraziti zajedno s mladima ciljeve učenja koje oni smatraju važnima za njihov osoban i društveni razvoj.

Osobe koje rade s mladima trebaju djelovati u etičkom okviru temeljenom na navedenim načelima, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima UN-a, Deklaraciji o pravima djeteta UN-a i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, imati volju poduprijeti mlade u njihovom osobnom i društvenom razvoju, stvoriti pogodno i pouzdano okružje koje će aktivno uključivati, osnaživati i društveno angažirati, biti kreativno i sigurno, zabavno i ozbiljno, uvidjeti potrebu i pronaći načine da se mladi uključe u sve faze procesa rada te da se podupru pri samoorganizaciji, moraju posjedovati kompetencije znanja, vještine, vrijednosti potrebne za provedbu rada s mladima, smatrati rad s mladima procesom zajedničkog učenja i spoznati potrebu za stalnim razvojem kompetencija, stalno i kritički promišljati na koji su način njihovo djelovanje te lokalni ciljevi, metode i načini organizacije aktivnosti u skladu s temeljnim načelima.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.