Novosti iz udruge

Hrvatska u EU – 10 godina!

Udruga Mladi u EU održala je uspješan info štand i live street igru u Šibeniku, pored Gospe van Grada, 1.7.2023. Kako bi obilježili 10. obljetnicu ulaska Republike Hrvatske u EU. Ovo događanje privuklo je mnoge mlade i građane koji su se željeli informirati o mogućnostima koje Europska unija nudi mladima.

Info štand bio je mjesto gdje su posjetitelji mogli dobiti korisne informacije o različitim programima, inicijativama i financijskim potporama Europske unije namijenjenima mladima. Članovi Udruge Mladi u EU strpljivo su odgovarali na pitanja posjetitelja i dijelili informativne materijale koji su pružali detaljan pregled mogućnosti za mlade u Europskoj uniji.

Događaj je organiziran od strane Ureda za međunarodne odnose Udruge Mladi u EU zajedno s dugoročnim  volonterima Europskih snaga solidarnosti. Njihov doprinos bio je od iznimne važnosti jer su svojim angažmanom pružili dobar primjer mladima i općem građanstvu.

Dugoročni ESS volonteri su mladi ljudi koji su odlučili volontirati u udruzi kao dio svoje europske volonterske avanture. Njihova prisutnost na info štandu dodatno je obogatila događanje jer su podijelili svoje iskustvo i priče o tome kako su volontiranjem u Europskoj uniji dobili priliku za osobni i profesionalni razvoj. Njihova predanost volontiranju i entuzijazam bili su inspiracija mladima da razmisle o svojoj ulozi u zajednici i o tome kako mogu doprinijeti društvu.

Najvažniji cilj info štanda bio je informirati mlade o njihovim pravima, mogućnostima i programima koji im omogućuju razvoj i napredovanje u raznim područjima. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, mobilnosti, poduzetništva i volontiranja. Posjetitelji su saznali više o programima poput Erasmus+, Europske snage solidarnosti, programa za mlade poduzetnike i drugih relevantnih inicijativa.

Jedan od najzanimljivijih dijelova događanja bio je live street igra koja je održana uz info štand. Mladi su se okupili kako bi sudjelovali u igri koja je kombinirala zabavu i edukaciju. Igra je poticala kreativnost i rješavanje zadataka povezanih s temama Europske unije, i članstva RH.

Kroz info štand i live street igru, uspjeli smo potaknuti mlade da razmisle o svojim mogućnostima i ulozi u Europskoj uniji. Važnost volontiranja kao načina osobnog razvoja i doprinosa zajednici također je naglašena tijekom događanja. Sudionici su ohrabreni da se uključe u volonterske projekte i doprinesu pozitivnim promjenama u svojim zajednicama.

Samim time se mladima i općem građanstvu dala prilika da se informiraju o mogućnostima i pogodnostima koje Europska unija nudi. Osiguravajući pravovremene informacije i potičući mlade da se aktivno uključe.

#MladiuEU #RHuEU #10godina