Novosti iz udruge

Informirali smo građane o projektu ”Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!”

Udruga mladih „Mladi u EU“ održala je info štand u ponedjeljak, 12.11.2018., u Šibeniku, ispred sjedišta Udruge mladih „Mladi u EU“. Info štand realiziran je u sklopu ESF projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“, a na štandu smo dijelili promotivne letke i ostale materijale kako bismo povećali vidljivost projekta u javnosti.

Građane smo ovim putem informirali o važnosti aktivnog uključivanja u društveni život zajednice putem volontiranja, informirali ih o mogućnostima volontiranja u našoj udruzi i partnerskim organizacijama ovoga projekta, ali i općenito u Šibensko – kninskoj županiji.

Cilj navedenoga projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!“ je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva.