Novosti iz udruge

Infrastruktura za razvoj volonterstva

Osim relevantnih Vladinih mjera i legislative, nekoliko tijela/institucija čine veoma važne elemente infrastrukture za razvoj volonterstva:

Regionalni i lokalni volonterski centri – redovno djeluju na razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj. Volonterski centri su registrirani kao neprofitne/nevladine organizacije u okviru Zakona o udrugama. Osnovni cilj ovih centara je promicanje i razvoj volonterskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj osnovi. Volonterski centri trebaju osigurati resurse za promociju vrijednosti volontiranja te utvrditi jasne procedure razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada. Također, trebaju osigurati kvalificirano osoblje u dostavljanju jasnih, brzih i stručnih informacija i savjetodavnih usluga (kako pojedincima tako i neprofitnim organizacijama) kao i resurse za obrazovne aktivnosti za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

Volonterski centar zastupa i nadgleda zakonodavstvo koje može imati utjecaja na volonterstvo a po potrebi vrši istraživanja o volonterstvu u svrhu pojačanja učinka i održivosti volontiranja.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva – Centar je osnovan sa ciljem promocije volonterstva, povećanja vidljivosti volonterskih aktivnosti i razvoja volonterske infrastrukture. Rad centra je prepoznat od svih ključnih dionika u Hrvatskoj. Osnovni cilj centra je razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i volonterskog menadžmenta, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse.

HCRV slijedi principe otvorenosti, odgovornosti i razmjene znanja i kapaciteta među članicama. Mreža u svom radu surađuje s različitim nacionalnim i međunarodnim dionicima uključujući organizacije civilnog društva, javne ustanove i tijela, gospodarstvo i medije.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva – Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je tijelo Vlade RH čije aktivnosti su usmjerene ka promidžbi i razvoju volonterstva.

Važni dionici za razvoj volonterstva

 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Ured za udruge Vlade RH
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Promidžba volonterstva vrši se kroz nacionalnu konferenciju o volonterstvu te kroz godišnje obilježavanje Međunarodnog dana volontera – kampanje na regionalnoj i nacionalnoj osnovi. Važnost volonterstva ogleda se i kroz organizaciju godišnje nagrade za volonterstvo na nacionalnoj osnovi, nagrade „Volonteri nagrade“ na regionalnoj i lokalnoj razini, izdavanjem volonterskih knjižica/potvrda o volontiranju te izdavanjem Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem.

 

Ključni izazovi na području volonterstva

Ključni izazovi na području volonterstva su:

 • Jačanje volonterskih centara kao ključnih „stupova“ infrastrukture na području volonterstva
 • Promicanje/razvoj volonterstva u školama
 • Priznavanje volonterstva pri zapošljavanju i u formalnom obrazovanju
 • Povećanje razine učestalosti volontiranja
 • Uspostavljanje sustava za procjenu ekonomske vrijednosti volontiranja
 • Povećanje razine volontiranja u javnim institucijama (u sektorima zdravstva, kulture te u lokalnoj upravi i samoupravi)
 • Uspostavljanje modela za provođenje sustavnih istraživanja na području volonterstva
 • Promidžba korporativnog volontiranja.

 

Ovaj članak napisan je u sklopu projekta ”Činimo dobro – volontirajmo!” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.