Novosti iz udruge

Izvještaj o provedenim konzultacijskim sastancima u sklopu projekta “Strategija za mlade Šibensko-kninske županije”

Udruga mladih „Mladi u EU“ je nakon prva četiri konzultacijska sastanka održala preostalih šest i to u:

 • gradu Drnišu,
 • Vodicama,
 • općini Promina,
 • općini Rogoznica,
 • gradu Kninu,
 • otoku Zlarinu.

Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se osim u gradovima doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima i na otocima. Kroz niz aktivnosti te uključivanjem različitih dionika cilj projekta je izraditi Strategiju za mlade Šibensko-kninske županije. Na ovaj način Šibensko-kninska županija bi po prvi put dobila dokument usmjeren na mlade.

Na konzultacijskim sastancima dobivena su relevantna mišljenja mladih osoba kojima su bili postavljeni setovi pitanja o:

 • kvaliteti života,
 • obrazovanju i zapošljavanju,
 • socijalnoj zaštiti i uključivanju,
 • zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti,
 • aktivnom sudjelovanju mladih.

Sva mišljenja i stavovi mladih osoba biti će uzeti u obzir u izradi Strategije, nastojeći doprinijeti poboljšanju kvalitete njihova života u cijeloj Šibensko – kninskoj županiji, uz sudjelovanje predstavnika jedinica lokalne samouprave u tome procesu.

Projekt se realizira u sklopu Erasmus+ programa kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu, što je i glavna misao vodilja te cilj ovoga projekta.

Projekt: Strategija za mlade Šibensko – kninske županije, sufinanciran je od strane Agencije za mobilnost i programe EU, čija je misija pomoći građanima i organizacijama da pretvore dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje koristeći financijska sredstva Europske unije. Agencija za mobilnost i programe EU javna je ustanova koja promovira i u Republici Hrvatskoj provodi decentralizirane aktivnosti programa Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih, znanosti i sporta.