Novosti iz udruge

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Pomoć u kući – život u sreći 3“, UP.02.1.1.16.0064 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16

Radno mjesto

Mjesto rada: grad Šibenik, okolna naselja

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 28.9.2022.

Natječaj vrijedi do: 5.10.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Javni poziv

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provdbe aktivnosti u sklopu projekta “Pomoć u kući – život u sreći 3”, kodni broj: U.P. 02.1.1.16.0064 – “Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III”, Broj poziva U.P.02.1.1.16.

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

– briga o higijeni korisnika

– pomoć u pripremi obroka

– pomoć u kućanskim poslovima i održavanju čistoće kućanstva

– podrška  i pomoć u socijalnoj integraciji

– dostava paketa s higijenskim potrepštinama

Za prijem u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– punoljetna ženska osoba

– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

– prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora, a to su:

 

– Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskznice

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

– Liječene ovisnice – potvrda institucije /udruge/pravne osobe da se liječi od ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

– Pripadnice romske nacionalne manjine – Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenja/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

– Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg  je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine.

 

Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

– zamolbu

– kratki životopis

– presliku osobne iskaznice, ako je primjenjivo

– presliku dokaza o završenoj školi

– E-radnu knjižicu

– Potvrdu izdano od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)

– Potvrdu o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidatkinja pripadnica ranjive skupine)

Prijave s dokumentacijom slati na e-mail adresu: info@mladi-eu.hr  ili dostaviti osobno ili poštom na adresu:  Udruga mladih „Mladi u EU“, Prilaz tvornici 41, 22 000 Šibenik.

Natječaj je otvoren od 28.09.2022. – 05.10.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.

 

Kontakt:

osobni dolazak: Prilaz tvornici 41, 22000 Šibenik

telefon: 022 212 834

pisana zamolba: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Prilaz tvornici 41, 22000 Šibenik

e-mailom: info@mladi-eu.hr

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge “Mladi u EU”