Novosti iz udruge

Kako reagirati na cyberbullying | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

Cyberbullying je ozbiljan problem koji može utjecati na mentalno zdravlje žrtve. Ako ste žrtva cyberbullyinga ili poznajete nekoga tko je žrtva cyberbullyinga, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste se zaštitili i zaustavili cyberbullying. UNICEF Hrvatska predlaže sljedeće korake:

  1. Razgovarajte s nekim u koga imate povjerenja. To može biti roditelj, prijatelj ili učitelj.
  2. Ne odgovarajte na poruke koje vas vrijeđaju ili uznemiruju.
  3. Ako se cyberbullying događa na društvenim mrežama, prijavite ga platformi.
  4. Ako se cyberbullying događa u školi, obratite se pedagogu ili ravnatelju škole.

Evo još nekoliko savjeta kako se boriti protiv cyberbullyinga:

  • Ako dobijete poruku na mobitel s nepoznatog broja, ne odgovarajte. Ne treba odgovarati ni na poznate brojeve ako se zbog sadržaja poruke osjećate loše ili neugodno.
  • Šala može lako od smiješne postati uvredljivom. Prije nego što nešto objavite na društvenim mrežama, razmislite o tome kako bi to moglo utjecati na druge ljude.
  • Ako vidite da se netko drugi suočava s cyberbullyingom, ponudite mu podršku i recite mu da nije sam.

(EN)

Cyberbullying is a serious problem that can affect the mental health of the victim. If you are a victim of cyberbullying or know someone who is a victim of cyberbullying, there are steps you can take to protect yourself and stop cyberbullying. UNICEF Croatia suggests the following steps:

1. Talk to someone you trust. This can be a parent, friend, or teacher.
2. Do not respond to messages that insult or disturb you.
3. If cyberbullying is happening on social media, report it to the platform.
4. If cyberbullying is happening at school, contact the pedagogue or school principal.

Here are some more tips on how to fight cyberbullying:

– If you receive a message from an unknown number on your mobile phone, do not respond. You should not respond even to known numbers if the content of the message makes you feel bad or uncomfortable.
– A joke can easily go from funny to offensive. Before posting something on social media, think about how it could affect other people.
– If you see someone else facing cyberbullying, offer them support and tell them they are not alone .