Novosti iz udruge

Koncept „Neformalnog obrazovanja“

Obrazovanje je jedan od temeljnih stupova na kojima počiva svaka zajednica, društvo odnosno država, te globalno i cijeli svijet. Bez obrazovanja nema ni društvenog napretka. Postoje različite podjele obrazovanja a najčešće se razvrstavaju u tri osnovne grupe, a to su formalno, neformalno i informalno obrazovanje.

Formalno obrazovanje definira se kao institucionalno obrazovanje, a podrazumijeva proces koji se događa unutar jasno definiranog i određenog formalno obrazovnog sustava, a krajnji rezultat mu je stjecanje određenih znanja i sposobnosti. Informalno obrazovanje podrazumijeva razne oblike stjecanja znanja i vještina koje obuhvaćaju samoinicijativne ili spontane oblike obrazovanja, tj. spontane oblike prijenosa znanja, stavova i vještina.

Neformalno je obrazovanje tip obrazovnog procesa koji podrazumijeva izvaninstitucijske obrazovne aktivnosti kojima se stječu određena znanja i vještine, a sudjelovanje u takvim aktivnostima je dobrovoljno. Njime se šire spoznaje mogućnosti, proširuju i dograđuju postojeća znanja i vještine kroz formalno obrazovanje te usvajaju ona znanja, sposobnosti i vještine s kojima se tijekom formalnog obrazovanja nije susretalo. Tu spadaju različiti seminari, treninzi, tečajevi, radionice, kampovi i razmjene, izviđački programi, dugoročne razmjene volontera, rad na projektima, ples, pisanje, konferencije, predavanja i sl.

Uloga i značaj neformalnog obrazovanja u današnje vrijeme je vrlo velika, pogotovo uslijed ubrzanih promjena koje traže da se njih brzo i učinkovito odgovori. S tim u vezi, stjecanje novih znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija kroz neformalne oblike obrazovanja predstavlja ključni odgovor i konkurentsku prednost za sve one koji žele opstati i nesmetano obavljati svoje poslovne, ali i privatne aktivnosti.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. U sklopu projekta „Budimo aktivni“  kroz mjesec studeni organizirat ćemo predavanje “Neformalno obrazovanje” kako bi mlade osobama s područja grada Knina i okolice potaknuli na uključenje u različite neformalne programe radi stjecanja novih znanja i kompetencija. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.