Novosti iz udruge

KREŠIMIR caffe – trodnevna radionica projekta TVRĐAVA KULTURA

U listopadu 2018. godine počeo je s provedbom projekt KREŠIMIR – KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja te će se provoditi do listopada 2019. godine.

Svrha projekta je razviti dobro upravljanje u kulturi grada Šibenika jačanjem kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje i jačanjem suradnje i umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora uspostavom KREativne ŠIbenske Mreže Integriranog kulturnog Razvoja KREŠIMIR. Mreža će okupljati i educirati dionike u kulturi, promovirati javno-civilno partnerstvo, omogućiti uključenje OCD-ova u procese kreiranja kulturnih politika u lokalnoj sredini i povećati pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima.

Projekt KREŠIMIR, kojeg je Tvrđava kulture Šibenik u veljači 2018. prijavila za financiranje u sklopu poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, dobio je zeleno svjetlo te će provedba projekta narednih godinu dana biti u stopostotnom iznosu financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt vrijedan 737.252,17 kn trajat će 12 mjeseci tijekom kojih će partneri provesti niz edukacija, analizirati stanje u civilnom sektoru te izraditi akcijski plan za razvoj civilno-javnog partnerstva u gradu Šibeniku.

Prvi je to projekt kojeg je JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom Šibenikom te udrugama Šibenska udruga mladih – ŠUMMladi u EU i Feniks; pripremila i prijavila na natječaj za financiranje EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Prošli tjedan održana je trodnevna radionica o sudioničkom upravljanju koja je okupila 70-tak s područja Šibensko-kninske županije u Gradskoj vijećnici u Šibeniku.  O  radionici detaljnije možete pročitati ovdje.