Novosti iz udruge

MANIFEST ZA VOLONTERSTVO U EUROPI

Manifest za volonterstvo u Europi objavio je Europski volonterski centar (CEV), krovna organizacija koju čini četrdesetak nacionalnih i regionalnih volonterskih centara širom Europe, surađujući na potpori i promociji volonterskih aktivnosti. On prosljeđuje zajedničke prioritete i interese od organizacija članica prema institucijama EU, te djeluje kao glavni forum za razmjenu volonterskih politika, iskustava i informacija. Također pruža podršku povezivanju između članica te organizira konferencije, seminare, radionice, istraživanja i druge aktivnosti. U svim svojim oblicima, volonterstvo ima bitnu ulogu u društvima širom Europske unije: ono je jedan od načina socijalne integracije, na koji ljudi, bez obzira na nacionalnost, religiju, socioekonomski status i dob mogu doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u društvu. Kroz takvu se aktivnost potiče aktivan i odgovoran građanski angažman u EU, a što je ključno u ostvarivanju europskih ideala i vrijednosti kao što su demokracija, solidarnost i sudjelovanje u društvu. Ovo su samo neki od razloga zašto je volonterstvo cjenjeno kao vrijedan doprinos zajednici, te se stoga ističe potreba potpore stvaranju učinkovite volonterske infrastrukture na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

CEV poziva institucije Europske unije da aktivno prepoznaju i promiču volonterske aktivnosti kroz politike EU i prilagođavaju iste volonterskim aktivnostima radi što lakšeg uključivanja pojedinaca, zatim da nastave provedbu posebnih volonterskih programa za mlade ljude i razvijaju slične programe za druge ciljane skupine (npr. umirovljenike ili hendikepirane skupine) te, što je vrlo bitno, priznaju ulogu volonterstva u usvajanju aktivnog građanskoj uključivanja i u skladu s time kreiraju programe Europske unije. Na području institucionalne regulacije predlaže se donošenje „Bijele knjige o volonterstvu i aktivnom uključivanju građana“, zatim poticanje nacionalnih vlada na formuliranje nacionalnih volonterskih politika, izgradnju infrastrukture za provedbu istih te donošenje relevantnih zakonskih odredbi.

Daljnje ulaganje napora u unaprjeđivanje i razvoj volonterstva sigurno ne može donijeti nešto lošega, jer je potreba za ovim oblikom aktivnosti u današnje vrijeme sve veća, a donosi mnogostruke koristi za čitavu zajednicu.

Ovaj članak napisan je u sklopu projekta ”Činimo dobro – volontirajmo!” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.