Novosti iz udruge

MEDIJACIJOM do mirnijih školskih igrališta!!!

ŠTO JE MEDIJACIJA?

Sve češće se u  medijima čuje pojam medijacije kao pojam za metodu nenasilnog rješavanja problema i narušene komunikacije između dvije stranke. Pojam medijacija ili mirenje dolazi iz latinskoga jezika ( lat.”mediare” = “posredovanje) i predstavlja metodu za konstruktivno, struktrirano i dobrovoljno rijesavanje ili izbjegavaje sukoba ili spora. Metoda medijacije se koristi za rješavanje ili izbjegavanje bilo kojeg oblika spora ili sukoba. Međutim, u  novije vrijeme s porastom vršnjačkog nasilja metoda medijacije se sve više koristi u svrhu sprječavanja i/ili smanjivanja istoga.

PROJEKT “RAZUMOM POBIJEDIMO NASILJE”

Postojanje problema utvrdili smo nakon analize istraživanja ”Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima” provedenog od strane Studijskog centra socijalnoga rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Linda Rajhvajn Bulat i Marina Ajduković. U navedenom istraživanju navode se podaci kako svaki tjedan 37,80 % učenika prvih i drugih razreda srednjih škola doživljava barem jedan oblik vršnjačkoga nasilja, a 89,20 % ispitanih srednjoškolaca smatra kako je nasilje među mladima ozbiljan problem. Također, vršnjačko nasilje može imati brojne negativne psihosocijalne i psihičke posljedice za zdravlje, kako žrtvi, tako i počinitelju nasilja.

Projekt pod nazivom „Razumom POBIJEDIMO nasilje!“ Udruga mladih “Mladi u EU” koji se provodi  u trajanju od 12 mjeseci na području Šibensko – kninske i Zadarske županije u gradovima Šibeniku, Drnišu i općini Gračac ima za glavni cilj mlade osobe informirati i educirati o metodama nenasilnog rješavanja sukoba (vršnjačka medijacija) i problema kroz predavanja, radionice i motivacijske kampanje. Također, ciljevi projekta su i potaknuti širu javnost na nenasilno rješavanje sukoba i skrenuti im pozornost na problem nasilja nad i među mladima.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

  •  info kampanja (multimedijani info pultovi, kampanja informiranja putem weba i društvenih mreža)
  • predavanja “SAT RAZUMA” putem kojih će  mladi (učenici) biti informirani i educirani o metodama nenasilnog rješavanja sukoba.
  • radionice “STOP nasilju!” putem kojih će mladi (učenici) biti informirani o nenasilnom rješavanju sukoba (vršnjačka medijacija) na temelju pripremljenih primjera iz stvarnih situacija
  • Istraživanje mišljenja stavova mladi o nasilju
  • Izrada brošura o nenasilju putem koje će se povećati informiranost o medijaciji i nenasilnom sprečavanju problema

PROJEKTNI PARTNERI:

  • Srednja škola Ivana Meštrovića u Drnišu
  • Srednja škola Drniš

 

Ovaj članak je objavljen u sklopu projekta “Razumom pobijedimo nasilje” kojeg Udruga mladih “Mladi u EU” provodi u partnerstvu sa S.Š. Ivan Meštrović u Drnišu i S.Š. Gračac, a financirano je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.