Novosti iz udruge

Mladi u EU sutra na VUŠ-u o mobilnosti, volonterizmu i prilikama za mlade

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će aktivnost: „Živa knjižnica“ volonterstva, u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, 20.10.2017. godine s početkom u 11 sati u Šibeniku, u prostoru Veleučilišta u Dvorani A.

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Kroz predavanje će se sudionike informirati o vrijednostima volonterstva te ih upoznati s Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem. Nakon održanog predavanja, članovi i volonteri udruge mladih „Mladi u EU“, koji imaju višegodišnje iskustvo na ovom području, glumit će „žive knjige“, tj. odgovarat će na postavljena pitanja (o volonterskim akcijama, volonterskim programima, mobilnosti, EVS-u itd.).