Novosti iz udruge

Na FRK-u informirali građane o Europskoj uniji

Udruga mladih „Mladi u EU“ i Udruga “ZvoniMIR”  su sudjelovali na Festivalu ruralne kulture – FRK koji se tradicionalno već trinaestu godinu održava na rijeci Krki u ekološko-informativnom centru Ekološke udruge „Krka“ iz Knina.

Na festivalu su se okupili brojni izlagači iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire, koji su prezentirali različite autohtone proizvode regije, održane su brojne radionice za djecu i odrasle te različita glazbena, sportska i zabavna događanja te informativni štandovi.

Naime, kako je informacija ključan faktor modernog društva jer od  kvalitetne i pravovremene informacije sve počinje te kako kaže veliki William Shakespeare „Nema većeg mraka od neznanja“ Udruga mladih „Mladi  u EU“  doprinijela je dinamičnoj atmosferi FRK-a postavljanjem info-štanda  putem kojeg je informirala mlade i sve zainteresirane sudionike festivala o raznim temama:  mobilnost mladih, mogućnostima studiranja u inozemstvu, gdje se informirati o mogučnostima za mlade u RH i EU, Europska unija, prava i obveze mladih u EU,  Garancija za mlade, strukturirani dijalog i sl.

Predstavnici Udruga su razgovarali sa zainteresiranim građanima te im usmenim putem informirali što je Garancija za mlade, kako se provodi i tko se može uključiti u proces provedbe Strukturiranog dijaloga, koje su ključne institucije Europske unije itd.

Aktivnost informiranja se provela u sklopu provedbe projekta “EU za sve!”. Naime, projekt se provodi u trajanju od 9 mjeseci na području Šibensko-kninske županije, u gradovima Šibeniku i Kninu.. Glavni cilj predloženog projekta je mlade osobe s područja Šibensko-kninske županije informirati i educirati i Europskoj uniji, njezinim prednostima za mlade te ih informirati o njihovim pravima unutar EU kroz provedbu projektnih aktivnosti koje obuhvaćaju setove predavanja, info pultova te info kampanje. Osim mladih, projektom o Europskoj uniji informiraju i ostali građani spomenutoga područja kako bi se bolje upoznali s mogućnostima koje se pružaju građanima EU.

Projekt provodi Udruga mladih “Mladi u EU” iz Šibenika u partnerstvu sa Udrugom “ZvoniMir” iz Knina. Projekt je financiran od strane  Ministarstva vanjskih i europskih poslova.