Novosti iz udruge

Na VUŠ-u smo proveli predavanje pod nazivom ”Volontiraj i ti”

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je predavanje „Volontiraj i TI“, u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, 22.10.2018. godine u Šibeniku, u prostoru Veleučilišta u Šibeniku.

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Kroz predavanje smo obradili teme kao što su: opći pojmovi volontiranja, vrijednost volonterstva, primjeri dobre prakse, načini volontiranja te Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem. Na kraju predavanja studentima su se obratili i EVS volonteri udruge mladih „Mladi u EU“.