Novosti iz udruge

Nezaposlenost i socijalna isključenost mladih

Jedan od glavnih problema suvremenog doba je socijalna isključenost. Djeca i mlade osobe tijekom svojeg odrastanja susreću se sa nejednakom raspodjelom socijalnog i materijalnog bogatstva, potiskivanjem na margine društva, što onemogućava njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvenim aktivnostima. Izloženi su marginalizaciji, otuđenosti, društvenom nedostatku veza i moći, kao i nepovoljnom položaju u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu. U razdoblju života kada bi mladi trebali biti spremni osamostaliti se i prestati financijski ovisiti o roditeljima, oni se nalaze u situaciji da ne samo da ne mogu pronaći stalni posao, nego ne mogu dobiti ni pripravništvo ili privremeni posao. I to ne utječe samo na njih, nego i na društvo u cjelini, bilo da se radi o ekonomskom, političkom ili socijalnom aspektu. Smanjuje se broj poreznih obveznika i izdvajanja za socijalne naknade su zbog toga veća, a pad kupovne moći stanovništva i potražnje za dobrima uzrokuje smanjenje proizvodnje, dok beznađe i razigranost među stanovništvom rastu. Neaktivni mladi ljudi vremenom postaju socijalno isključeni i osjećaju se izolirano od ostatka zajednice. Svjesne ove situacije, Europska unija te vlade država članica pokušavaju svojim pozitivnim inicijativama i mjerama, kao što je primjerice Garancija za mlade, ponuditi mladim ljudima raznovrsne programe osposobljavanje i naukovanje te ih uključiti u oblike pripravništva u struci, radi stjecanja početnog radnog iskustva, no to su najčešće samo privremena rješenja.

Dinamičan razvoj društva, mladim osobama s teškoćama onemogućava da se uhvate u koštac s vremenom. Svaka promjena na državnoj razini, bila ona u načinu proizvodnje, raspodjele, razmjene ili potrošnje nosi sa sobom dodatne društvene probleme za ove skupine osoba, zbog toga dolazi do povećane diferencijacije i potrebe privrede za radnom snagom koja se temelji na znanju i sposobnostima. Shodno navedenom, društvene institucije trebaju da pruže mladima mogućnost za stjecanje prilika, znanja , vještina i resursa koji su nužni za puno sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu, kao i uživanje u životnom standardu i dobrobiti koji se smatraju normalnim u društvu u kojem žive. Sve ovo jako utječe na njihov život, proces odlučivanja i temeljna ljudska prava.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.