O nama

Glavni cilj Udruge

Promicanje, razvitak i unaprjeđenje vrijednosti Europske unije, ljudskih prava i prava mladih, informiranje mladih uz aktivno poticanje društvenog/socijalnog poduzetništva, volonterstva, zaštite prirode i okoliša te pružanje usluga socijalno osjetljivim skupinama.

Cilj i svrha Udruge:

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja: vrijednosti Europske unije, prava mladih, podrške mladima, informiranosti mladih, socijalno-društvenog poduzetništva, ljudskih prava u RH i EU, zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenim Ustavom i zakonom, razvoja civilnog društva, volonterstva, zaštite prirode i okoliša, socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama.

O Udruzi:

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” je nevladina, neprofitna udruga mladih osnovana 19. listopada 2008. godine u Šibeniku, zamišljena kao mjesto na kojem će okupljati mladi, iznositi svoje ideje i zamisli te zajednički poboljšati kvalitetu života mladih na području Šibenika i okolice.

Udruga promiče vrednote Europske unije, organizira slobodno vrijeme za mlade, savjetovanje i informiranje mladih, uključuje mlade u razvoj civilnog društva, pokreće projekte bitne za mlade i razvoj zajednice, borbu protiv svih vrsta ovisnosti, potiče volonterstvo i volonterske inicijative, razvoj socijalnog poduzetništva za mlade itd.

Tijekom provedbe projekta, osim stjecanja iskustva, znanja i vještina, povećan je i broj zaposlenika, postignuta je značajnija prepoznatljivost i ugled u lokalnoj zajednici te ostvarena suradnja s brojnim dionicima (udruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne institucije, poslovni subjekti) s područja Šibensko-kninske županije.

Od osnutka do sada udruga je provela veliki broj projekata i inicijativa a sve s ciljem poboljšanja života za mlade. Ukoliko smo vas zainteresirali da nam se priključite i zajedno s drugim aktivistima i volonterima napravite neku razliku i korist u društvu u kojem živite, javite nam se!

Djelatnosti Udruge prema Statutu, kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • poticanje prihvaćanja vrijednosti na kojima se temelji Europska Unija,
 • promicanje vrijednosti Europske Unije među mladima i građanima,
 • organiziranje susreta mladih među EU članicama,
 • pružanje podrške mladima, građanima i OCD-ima pri prijavi za EU programe,
 • informiranje mladih o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima mladih te sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova i javnih tribina vezanih uz teme zanimljive mladima,
 • pružanje savjetodavnih usluga mladima,
 • organiziranje kulturnih manifestacija mladih i za mlade,
 • sudjelovanje u kreiranju politike prema mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini,
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja mladih,
 • zaštita zdravlja mladih a posebno borba protiv svih vrsta ovisnosti i nasilja među mladima,
 • poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena,
 • razvijanje programa za socijalno-društveno poduzetništvo,
 • informiranje građana o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • pružanje savjetodavnih usluga o socijalno-društvenom poduzetništvu,
 • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga (u skladu sa Zakonom o udrugama),
 • edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve – treninzi, radionice, seminari, konferencije i sl.,
 • poticanje javne rasprave o pitanjima vezanim uz ravnopravnost spolova, nacionalne manjine i socijalno ugroženih skupina,
 • razvijanje programa pomoći zaštite temeljnih ljudskih i građanskih prava,
 • zagovarati pokretanje i osnivanje udruga i građanskih inicijativa, osiguravanje potrebnih uvjeta za njihov rad,
 • osiguravanje stručne potpore kod osnivanja, organiziranja i poslovanja pojedinih udruga i građanskih inicijativa, širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima,
 • organiziranje i koordiniranje volonterskom mrežom,
 • angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama,
 • provođenje programa volonterskih centara,
 • provođenje mjera socijalizacije i uključivanja u svakodnevni život bivših zatvorenika, ovisnika te beskućnika,
 • pružanje socijalnih usluga starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama, sukladno posebnim propisima.

Korisnici Udruge:

Korisnici Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ su:

 • mladi (opća populacija)
 • mlade osobe s invaliditetom,
 • mladi poduzetnici,
 • mladi s poteškoćama pri socijalnom uključivanju,
 • mladi s poremećajem u ponašanju
 • mladi s problemima nasilja i ovisnosti,
 • nezaposleni,
 • studenti,
 • osobe koje nisu ostvarile svoja Ustavna prava,
 • osobe u nepovoljnom položaju,
 • sve nacionalne manjine koje žive na području RH.