Novosti iz udruge

Objavljena je analiza ankete potreba mladih u gradu Šibeniku

Cilj projekta je istražiti potrebe i mišljenja mladih na području grada Šibenika, promovirati Lokalni program za mlade, te različitim aktivnostima potaknuti mlade i uključiti ih aktivnim sudjelovanjem u rad i djelovanje cjelokupne zajednice. Da bi se izradio sam dokument „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“ bilo je potrebno provesti anketno istraživanje. Anketnoistraživanje provedeno je u periodu od ožujka do svibnja 2019. godine na području Grada Šibenika online anketnim upitnicima. U istraživanju je sudjelovalo 281 mlada osoba s područja Šibenika u dobi od 15 do 30 godina. Istraživanje je provedeno anonimno, a ispitanici su upoznati sa svrhom istraživanja kao i samim projektom „Lokalni program za mlade Grada Šibenika“. U prvom dijelu anketnog upitnika prikupljani su demografski podaci, dok se u drugom dijelu ankete prikupljeni podaci o osobnim stavovima po pitanju obrazovanja i zapošljavanja te zadovoljstvom pruženim uslugama u gradu Šibeniku. Posljednje pitanje bilo je otvorenog tipa te se od anketiranih sudionika tražilo da se izjasne koje aktivnosti i sadržaji nedostaju u Šibeniku te se tražilo i obrazloženje odgovora.

Analiza nakete poslužiti će pri izradi Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika s ciljem što bolje prilagodbe politika za mlade potrebama mladih u gradu Šibeniku. Projekt ”Lokalno program za mlade Grada Šibenika” provodi Grad Šibenik zajedno s partnerskom organizacijom udrugom mladih ”Mladi u Europskoj uniji” uz podršku Savjeta mladih Grada Šibenika. Provedbu projekta financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U anketi je vidljivo da generalno mladi smatraju da gradu Šibeniku nedostaje zabavnog i kulturnog sadržaja te dodatnih aktivnosti kojima bi se bavili toko slobodnog vremena a kojima bi mogli osnažiti vlastite kompetencije te na taj način postati konkurentniji na tržištu rada. Također, po pitanju zabavnog i kulturnog sadržaja ispitanici su se požalili na sezonalnost istih čime dolazi do naglog pada broja sadržaja iz zabave i kulture tijekom zimskih mjeseci (problem najviše naveden od strane anketiranih studenata).

Cijelu analizu možete preuzeti na sljedećem linku: Analiza ankete-istraživanja potreba mladih u Šibeniku u sklopu projekta Lokalni program za mlade Grada Šibenika

Nositelj projekta

Partner na projektu

Projekt financira