Novosti iz udruge

Objavljeni su termini radionica u sklopu projekta ”KULTajmo”

Projekt “KULTajmo u Šibeniku: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnost u kulturi“ ima za cilj uspostavu modela sudioničkog upravljanja u kulturi između Muzeja grada Šibenika i civilnog sektora u Šibenskog kninskoj-županiji. Muzej grada Šibenika kroz projekt želi identificirati udruge koje već imaju ideju za projekt u čijoj provedbi im partner može biti upravo Muzej grada Šibenika. Za takve projekte tražit će se kanali financiranja iz europskih fondova, a o svakom koraku prijave na EU fondove, udruge će moći naučiti kroz radionice koje Muzej grada Šibenika organizira tijekom rujna.
Sudjelovanje na radionicama je besplatno i otvoreno svim zainteresiranima, uključujući i fizičke osobe koje nisu članovi udruga.

Termini radionica:
1. 18.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: pregled dostupnih EU izvora financiranja i analiza mogućnosti financiranja projektnih ideja klastera kroz dostupne EU izvore financiranja, upute za prijavitelje, načini i sustavi prijave, prijavni obrasci i način ispunjavanja prijavnih obrazaca, unos administrativnih podataka
2. 19.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – ciljevi i indikatori, svrha projekta
3. 20.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – kapaciteti i održivost
4. 23.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – sažetak projekta, aktivnosti i hodogram
5. 24.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – proračun projekta
6. 25.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – horizontalne mjere i vidljivost


7. 26.09.2019. od 12.00-16.00: Uvod u mogućnosti prijave na EU fondove i razvoj projektnih aplikacija: ispunjavanje prijavnog obrasca A – projektni tim, provedba, javna nabava i sufinanciranje EU projekata

Potvrdu dolaska je prethodno potrebno dostaviti na mail kultajmo@yahoo.com (navesti termin i ime radionice).
Radionice će se održati u atriju Muzeja grada Šibenika.
Partneri u provedbi projekta KULTajmo u Šibeniku su: Grad Šibenik, Udruga slijepih Šibensko-kninske županije, Fotoklub Šibenik i Mladi u EU.
Organizacija radionica sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.