Novosti iz udruge

Održana je početna konferencija u sklopu projekta „Pomoć u kući – život u sreći 4“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je Početnu konferenciju u sklopu projekta „Pomoć u kući – život u sreći 4“. Konferencija je održana 14. lipnja 2024. godine u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“.

Projektom ”Pomoć u kući – život u sreći 4” potaknut će se socijalna uključenost te prevenirati institucionalizacija ranjivih skupina s područja provedbe projekta pružanjem pomoći u kući i prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom.

Na Početnoj konferenciji predsjednik udruge je široj javnosti predstavio ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerima (Grad Šibenik, Općina Pirovac) pružati uslugu pomoći u kući. Na projektu će biti zaposleno ukupno 20 pružatelja/pružateljica usluga, a usluge će biti pružene ukupno 120 korisnika (osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom – 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta) s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Početna konferencija protekla je u ugodnoj atmosferi i pozitivnom ozračju.