Novosti iz udruge

Okrugli stol „Važno je biti uključen“

Pozivamo sve mlade, sve udruge koje rade s mladima i sve zainteresirane na održavanje Okruglog stola na temu „Važno je biti uključen“ u sklopu projekta Budimo aktivni, koji će se održati 28.rujna 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Narodnoj knjižnici Knin u Kninu.

Glavni cilj projekta je provedbom socijalnih usluga i sadržaja usmjerenih mladima poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete na području Grada Knina.  Aktivnošću Okruglog stola „Važno je biti uključen“ promovirat će se važnost izvaninstitucionalnih usluga za mlade, te će se poticati umrežavanje lokalnih dionika (OCD-a, ustanova, JLS) na zajedničku suradnju i provedbu usluga za mlade. Projektne aktivnosti usklađene su sa Intervencijskim planom grada Knina te doprinose razvojnim prioritetima identificiranim u Intervencijskom planu.

Tematski Okrugli stol obuhvatit će sljedeća područja:

  • KVALITETA ŽIVOTA (Kvaliteta života u gradu Kninu, briga o mladima, uključenost mladih u rad lokalne zajednice)
  • OBRAZOVANJE (Zadovoljstvo mladih obrazovnim sustavom, sudjelovanje u oblicima neformalnog obrazovanja, ostanak/napuštanje Knina u potrazi za poslom)
  • UKLJUČIVANJE MLADIH (Tijela koja predstavljaju mlade, udruge za mlade, participacija mladih osoba u životu lokalne zajednice)
  • KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME (Društvene aktivnosti, provođenje slobodnog vremena, zdrav život i briga o zdravlju).

 

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti putem info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.