Novosti iz udruge

Otvorene prijave za fokus grupu u Vodicama

U sklopu projekta ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije” organiziramo novi fokus grupu na području Šibensko-kninske županije. Ovog puta fokus grupa okupiti će mlade s područja grada Vodica. Ciljnavedene aktivnosti je dobiti informacije o potrebama mladih na lokalnoj razini. Temeljm dobivenih preporuka i anketnog upitnika izraditi će se Strategija za mlade Šibensko-kninske županije.

Događanje će biti održano na adresi Obala Vladimira Nazora, 03.05.2022. (utorak), s početkom u 10:00. Ovim putem pozivamo članove OCD-a i JLS-a, koji rade na poboljšanju kvalitete života mladih osoba na području grada Vodica, kao i mlade osobe (13-30 godina) koje žive na ovome području, da sudjeluju na događanju. U svrhu prijave za sudjelovanje, molimo Vas da ispunite kratki upitnik, najkasnije do 02.05.2022.

Prijaviti se možete preko sljedećeg linka.