Alkoholizam je vjerojatno najveći javnozdravstveni problem u našoj zemlji. Ono što je u razvijenom svijetu neadekvatno i problematično ponašanje, u našoj kulturi nažalost često koketira s običajima i kao takvo je manje socijalno neprihvatljivo (na primjer, istočnjački sustav vrijednosti tabuizira pijenje alkohola, a socijalno je prihvatljivo konzumirati marihuanu ili hašiš, dok je u zapadnom civilizacijskom krugu upravo obrnuto). Zbog toga vrlo veliki postotak mladih, pa čak i djece, kod nas pije pa čak i prekomjerno pije alkoholna pića, a pokazatelji ukazuju na to da od onih adolescenata koji redovito piju alkohol njih oko 10% u kasnijoj životnoj dobi razvije alkoholizam. Ako počnu alkohol piti ranije, taj se postotak povećava. Osim toga, neki autori navode kako istraživanja pokazuju da „dolazi do promjena u veličini pojedinih dijelova mozga kod adolescenata koji konzumiraju veće količine alkohola te smanjenja veličine dijela mozga koji se zove hipocampus za 10% u odnosu na mozak adolescenata koji nemaju problem s alkoholom. Hipocampus je dio mozga koji je odgovoran za pamćenje i učenje. Smanjenje je veće u onih mladih koji su ranije počeli s pijenjem i dulje vremena su pili. Ranije za počinjanje s pijenjem povezano je s većim rizikom od razvoja ovisnosti. Tako će od djece koja počnu piti s 13 godina njih 43% razviti ovisnost do odrasle dobi. Ako počnu piti u odrasloj dobi, samo će 10% razviti ovisnost.“ Navedeno je pokazatelj kako pijenje alkohola mladima otežava praćenje nastavnog procesa, odnosno učenje i pamćenje te je važno preventivno djelovati na suzbijanju pijenja alkoholnih pića i zbog mogućih obrazovnih deficita. To nikako nije jednostavna zadaća u društvu u kojemu se pijenje alkohola još uvijek ne dovodi dovoljno u vezu sa socijalno neprihvatljivim ponašanjem, barem kada je riječ o tradicionalnim vrijednostima.

Alkoholizam je kronična ovisnost o alkoholnim pićima, a manifestira se snažnom željom za pićem, gubitkom kontrole prilikom pijenja te povećanom tolerancijom na alkohol. Ovisnost o alkoholu težak je psihički poremećaj jer dolazi do patoloških procesa koji mijenjaju način na koji mozak funkcionira. Alkoholizam na duži rok uzrokuje cijeli niz ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su ciroza jetre, trovanje alkoholom, srčane bolesti, bubrežne bolesti kao i cijeli niz psihičkih i socijalnih poremećaja.

Članak je objavljen u sklopu jednogodišnjeg projekta „Ovisnost – put u ropstvo“. Cilj projekta je informirati javnost o oblicima, štetnosti i prevenciji svih oblika ovisnosti. Projekt provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ , u partnerstvu s Općinom Pirovac i Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva zdravstva.