Novosti iz udruge

PBL priručnik od danas je na hrvatskom!

Drago nam je što možemo najaviti da je izašla hrvatska verzija našeg priručnika o PBL-u! Ovaj priručnik sadržavat će pregled literature o PBL-u, bibliografiju o PBL-u, njegova temeljna načela, te primjere PBL-ove primjene unutar organizacija mladih proizišlih iz njihove radne prakse. Konačni rezultat je brošura koja se bavi sadržajem povezanim s PBL-om i obukom za youth worker-e koju su LEAP-ovi partneri vodili između studenog 2019. i travnja 2020.

Priručnik je jedan od tri rezultata LEAP projekta i zamišljen je kao alat za podršku trenerima mladih, youth worker-ima i istraživačima u polju mladih u razvoju znanja i vještina.
Ovaj je priručnik podijeljen u tri glavna dijela, pri čemu se prvi dio fokusira na teorijsku pozadinu, a slijede dva dijela usmjerena na praksu.
– Prvi dio iznosi teorijsku pozadinu PBL-a, istražujući podrijetlo i osnovna načela pristupa temeljenog na postojećoj literaturi.
– Drugi dio ima za cilj pokazati kako se elementi PBL-a primjenjuju u kontekstu neformalnog obrazovanja. Da bismo to učinili, prvo izrađujemo „mapu terena“, nudeći kratki uvod u sektor mladih u zemljama sudionicama, kao i prezentaciju organizacija mladih koje sudjeluju u projekt. Zatim dajemo primjere kako su te organizacije prethodno u svoje projekte ugradile različite elemente PBL pristupa.
– Konačno, treći dio ponudit će smjernice o tome kako osposobiti youth worker-e za rad s PBL-om i o temama projekata za mlade, sudjelovanja mladih i europske mobilnosti. Prikazani materijali, prakse i prijedlozi temelje se na iskustvima s treninga youth worker-a koji su provedeni u okviru LEAP projekta.

Sve materijale možete pronaći na sljedećem linku.