Novosti iz udruge

Počinjemo s projektom Centar za mlade Šibenik

Počinjemo! Centar za mlade Šibenik je na vašem raspolaganju za savjetovanje i organizaciju aktivnosti za mlade.

Provedbom ovog projektnog prijedloga cilj je provesti niz aktivnosti želi se potaknuti mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim segmentima društvenog života, kroz različite institucionalne i izvaninstitucionalne projekte i aktivnosti.

Serijom radionica ”Moj prvi Europass” te predavanjima ”Garancija za mlade” potaknuti će se mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života
Serijom predavanja o mentalno zdravlju cilj je doprinijeti destigmatizaciji psihološke pomoći i pridonijeti lakšem nošenju sa stresom i depresijom
Radionicama scenskih pokreta i fotografije jačati će se kreativnost kod ciljne skupine te doprinijeti većoj raznovrsnosti kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici.
Kroz zajedničke informativne kampanje partnerskih organizacija cilj je informirati što veći broj mladih s područja Šibensko-kninske županije o njihovim pravima i mogućnostima koje im pruža njihova lokalna zajednica kako bi se lakše uključili u tržište rada, volonterske aktivnosti i slično

Uz već navedene i ostale aktivnosti koje su planirane ovim projektnim prijedlogom cilj je stvoriti mjesto na kojem će mladi moći provoditi svoje slobodno vrijeme na svrsishodan način. Osim planiranih aktivnosti prostorije centra za mlade služile bi i za neformalna druženja mladih tijekom kojih bi mogli razmjenjivati ideje, planirati aktivnosti i jačati socijalne vještine kroz interakciju s vršnjacima.
Dodatno ovim projektnim prijedlogom kroz povećan broj aktivnosti i veći doseg ciljane skupine kroz informativne kampanje koje bi istovremeno vodio nositelj projekta zajedno s dva grada (Šibenik i Knin) ojačali bi se kapaciteti udruge mladih ”Mladi u Europskoj uniji” osigurao bi se veći broj korisnika. Time bi se povećao broj mladih koji bi nakon završetka provedbe projekta nastavili doprinositi lokalnoj zajednici i vlastitom razvoju kompetencija kroz osmišljavanje i implementaciju novih aktivnosti organizacije.
Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju i pod pretpostavkom da bi mogle biti uvedene restriktivnije mjere po pitanju broja sudionika, ovim projektnim prijedlogom povećao bi se broj usluga organizacije čime bi udruga mladih ”Mladi u EU” bila u mogućnosti provoditi više aktivnosti u manjim grupama te time uključiti veći broj zainteresirane mladeži. Samim tim bi mladima u lokalnoj zajednici uvijek bio osiguran prostor za druženje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
Također zahvaljujući angažmanu vanjskog stručnjaka udruga mladih ”Mladi u EU” moći će pružiti usluge pružanja psiho-socijalne pomoći mladima od strane diplomiranog psihologa.

Ovaj mjesec ćemo imati radionice o mentalnom zdravlju mladih. Uskoro ćemo početi i s prijavama, tako da – stay tuned…