Novosti iz udruge

Posjetili smo VUŠ u sklopu ESF projekta ”Činimo dobro – VOLONTIRAJMO”

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je aktivnost: „Živa knjižnica“ volonterstva, u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, 20.10.2017. godine s početkom u 11 sati u Šibeniku, u prostoru Veleučilišta u Dvorani A.

Tokom predavanja Vinko Livaković, zaposlenik udruge mladih ”Mladi u Europskoj uniji” govorio je prisutnima o dobrobiti volonterskog rada kako za pojedinca tako i za lokalnu zajednicu. Volonteri udruge mladih ”Mladi u EU” u ulozi živih knjiga pričali su o svom volonterskom iskustvu u Hrvatskoj i inozemstvu te se moglo čuti koje su kompetencije stekli za vrijeme volonterskog rada, s kojim problemima su se sustali tokom svog volonterskog angažmana te na koje su sve načine pridonijeli zajednici. Kroz predavanje smo sudionike informirali o vrijednostima volonterstva te ih upoznali s Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem.

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.