Novosti iz udruge

Posljedice cyberbullyinga | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

Naša rasprava o cyberbullyingu proširila je naša gledišta o mnogim različitim aspektima ovog problema. Danas ćemo istražiti kakve stvarne posljedice cyberbullying može imati u životima žrtava. Raspon učinaka ide od fizičkih simptoma do emocionalnih i mentalnih simptoma, pa čak i promjena u ponašanju. Razmotrit ćemo ih malo tijekom ovog članka.

Iako se cyberbullying odvija u virtualnom svijetu, stvarne fizičke posljedice utječu na njegove žrtve. Zbog straha od ponovnog suočavanja s uvredljivim porukama, ljudi često pate od poremećaja povezanih sa stresom kao što su anksioznost ili poremećaji spavanja. To može dovesti do glavobolja, oslabljenog imunološkog sustava i problema s probavom. U nekim vrlo ozbiljnim slučajevima, cyberbullying je povezan sa samoozljeđivanjem i suicidalnim mislima.

Emocionalne posljedice cyberbullyinga  su vrlo duboke. Mogu uključivati osjećaje srama, poniženja i utjecati na samopoštovanje i samopouzdanje žrtve, stvarajući osjećaj bezvrijednosti. Nadalje, dugotrajna izloženost ovom obliku agresije može dovesti ljude u teške depresije i povlačenje iz društva, jer žrtve žele izolirati se od svijeta kako ne bi ponovno postali plijen.

Osim toga, prisutni su i problemi s mentalnim zdravljem, poput socijalne anksioznosti ili generalizirane anksioznosti, koji se javljaju zbog straha od prosuđivanja od strane vršnjaka. Postoje slučajevi žrtava koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, posebno u izuzetno nasilnim situacijama, te se često okreću ilegalnim supstancama kao načinu suočavanja.

Naravno, nakon svega što su pretrpjeli, mijenja se i njihovo ponašanje. Te promjene mogu uključivati izolaciju od društvenih interakcija, pad akademskih ili profesionalnih rezultata, neprijateljski stav, izbjegavanje tehnologije i u nekim slučajevima, samoozljeđivanje.

Da sumiramo, moramo paziti na ono što se događa s ljudima oko nas. U svijetu koji se usredotočuje na “MENE”, važno je ojačati OSJEĆAJ ZAJEDNICE koji nas pokreće naprijed. Važnije je biti razumijevajući prema drugima nego se natjecati s njima. Budimo svjesni kako riječi, videozapisi ili slike mogu biti uvredljivi i kako osoba iza zaslona može patiti zbog toga. Stupimo u akciju danas. #YouCannotDeleteMe

(EN)

Our talk on cyberbullying has been broadening our views about the many different aspects of this issue. Today we will approach what are the real effects cyberbullying can impose in the lives of the victims. The range of the effects goes from physical symptoms to emotional and mental symptoms and even behavioural changes. We will explore them a bit during this article.

Even though cyberbullying takes place in the virtual world, real physical consequences affect its victims. Due to the fear of re-encountering hurtful messages people regularly suffer from stress related disorders like anxiety or sleep disturbance. These can lead to headaches, weakened immune systems and gastrointestinal problems. In some very severe cases cyberbullying has been associated to self-harm and suicidal thoughts.

The emotional repercussions of cyberbullying are very deep. They can envelop feelings of shame, embarrassment, and affect the victim’s self-esteem and confidence through a feeling of worthlessness. Furthermore, the prolonged submission to this type of aggression can lead people to severe depressions and social withdrawal, because the victims want to further isolate themselves from the world so they don’t be preyed upon again.

Moreover, we have the presence of mental health issues, such as social anxiety or generalised anxiety, that rise with the fear of judgement by their peers. There are cases of victims that suffer from Post-Traumatic Stress Disorder, especially in extremely violent situations that after often recur to illegal substances as a way to cope.

Certainly, after all of what they have endured their behaviour changes. These changes can be isolation from social interactions, decline of academic or professional performance, hostility, avoidance of technology and in some cases, self-harm.

To sum up, we need to be attentive to what is happening with the people surrounding us. In a world that is focused about the “ME”, it’s important to reinforce the US that makes move forward. It has to be more important to be understanding that to come for other people. Let’s stay mindful of how words, videos or pictures can be offensive and how the person behind the screen can suffer with it. Take a stand today. #YouCannotDeleteMe