Novosti iz udruge

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poticaji pri zapošljavanju uključuju sljedeće mjere:

• Subvenciju plaće
• Sufinanciranje troškova obrazovanja
• Sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada
• Sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada
• Naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
• Sufinanciranje troškova stručne podrške
• Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
• Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ informira provedbom info kampanje na webu i društvenih mreže osobe s invalidnošću kao i njihove poslodavce. Cilj je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.

Projekt se provodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.