Poziv

Poziv na radionicu „Budi koordinator/ica volontera“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će radionicu: „Budi koordinator/ica volontera“, u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, u „Narančastoj zgradi“ na lokaciji Prilaz tvornici 41. Radionica će biti dvodnevna, 03.11.2017. (petak) započet će u 17 sati, a 04.11.2017. (subota) u 10 sati.

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Kroz radionicu će se obraditi teme kao što su: opći pojmovi volontiranja, Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontiranja, vrijednost volonterstva, planiranje volonterskog programa, promocija volonterstva, pronalaženje volontera, odabir i priprema volontera, nagrađivanje volontera, Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem i evaluacija volonterskog programa. Nakon završene radionice, sudionici će biti osposobljeni za koordiniranje volonterima u volonterskoj akciji.

Udrugama i ustanovama čiji članovi budu sudjelovali na radionici pružit ćemo podršku pri uspostavi volonterskih programa.

Za sudionike radionice je osigurano osvježenje te će biti pripremljeni radni materijali.