Novosti iz udruge

POZIV za sudjeovanje u konferenciji „Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja u kulturi“ i KREATIVNIM RADINICAMA. Prijavi se!!

Pozivamo Vas na sudjelovanje u završnoj konferenciji projekta “KREŠIMIR -KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja” koja će se održavati od 3. do 5. listopada 2019. na tvrđavi Barone i tvrđavi sv. Mihovila.

Podsjetimo projekt “KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR” započeo je 29. listopada 2018. godine, s glavnim ciljem jačanja suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. U projektu sudjeluju JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom Šibenikom te udrugama Šibenska udruga mladih – ŠUM, Mladi u EU i Feniks. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, s ukupnom vrijednost projekta 737.252,18  kuna, od čega je iznos od 626.664,35 kuna sufinanciram sredstvima EU.

Cilj završne konferencije projekta „Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja u kulturi“ jest razmjena iskustava te razvoj suradnje i umrežavanje dionika u kulturi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Među očekivanim sudionicima konferencije su predstavnici javnih institucija Republike Hrvatske uključenih u provedbu javnog poziva Kultura u Centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva, predstavnici organizacija koje provode projekte u sklopu istoga poziva te ostali zainteresirani predstavnici javnog i civilnog sektora u kulturi u Republici Hrvatskoj. Prijave za sudjelovanje u konferenciji zaprimaju se na e-mail: vera@tvrdjava-kulture.hr.

Tijekom dva dana trajanja  konferencije imat ćete i priliku sudjelovati u 3 radionice koje organiziraju i provode projektni partneri:

  1. Volontiranje u kulturi – Udruga mladih “Mladi u EU”

Radionica Volontiranje u kulturi Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ ima za cilj motivirati mlade i opću populaciju građana/-ki na volontiranje, kao i jačati kapacitete udruga za kvalitetnu provedbu i koordinaciju volontiranja. Polaznici će dobiti uvid u ključne pojmove volonterstva (oblici volontiranja, vrijednost volonterstva, prava i obveze volontera), ključnu volontersku dokumentaciju kao što je Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera, Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem, Ugovor o volontiranju. Polaznike će se educirati o fazama ciklusa upravljanja volonterima kao što je pronalazak i uključivanje volontera, orijentacija i obuka volontera, evaluacija volonterskog programa itd.

Prijava na: sanja.barisic@mladi-eu.hr

2. Audiovizualna radionica

 Tijekom Audiovizualne radionice Šibenske udruge mladih ŠUM polaznici/ce će steći vještine produkcije elektroničke glazbe, produkcije vizualnih projekcija u prostoru te će prepoznavati potrebne elemente opreme koja im treba za organizaciju svakog manjeg kulturnog događanja. Na ovaj način će biti osposobljeni samostalno organizirati manja kulturna događanja što može umanjiti potencijalni trošak organizacije takvih događanja i samim time povećati dostupnost kulturnih događanja u zajednici.

Prijave za sudjelovanje: sibenska.udruga.mladih@gmail.com

3. Upcycling Art

Upcycling Art radionica udruge Feniks namijenjena je ljubiteljima ekspresivne i eksperimentalne reciklaže. Umjesto oblikovanja industrijski proizvedenog likovnog materijala polaznici će se upoznati s pojmovima i postupcima ‘ready made-a’, ‘asamblaža’, ‘dekolaža’ kroz recikliranje otpadnog materijala slučajno pronađenog ili ciljano odabranog za obradu/izradu teme po izboru. Radionica kombinira likovno stvaralaštvo s ekologijom a rezultat iste biti će unikatni proizvodi i djela kojima polaznici mogu ukrasiti svoj dom.

Prijave na: katarina.shebenik@gmail.com